v5_bokind – School Closing

v5_bokind – School Closing

v4_bokind – Investments in Children | v6_bokind – Learning during School Closures

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Tot slot nog een paar vragen. We willen graag weten wat, volgens u, de invloed is van het sluiten van de school (op 16 maart) op kind als het gaat om:

  Zeer negatieve invloed Negatieve invloed Geen invloed Positieve invloed Zeer positieve invloed Niet van toepassing
Zijn mentale gezondheid dit jaar
vriendschappen van kind dit jaar
schoolcijfers voor het vak Nederlands in het komende schooljaar in verhouding tot andere leerlingen uit de klas
Zijn kans om naar de universiteit te gaan
Zijn carrière op de lange termijn
../../_images/w3-v5_bokind.png

v4_bokind – Investments in Children | v6_bokind – Learning during School Closures