v0 – School Aged Children in Household

v0 – School Aged Children in Household

q33 – Government Action | v0a – Children in Primary School

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja ik heb een kind of kinderen op de basisschool Ja ik heb een kind of kinderen op de middelbare school Nee
../../_images/w3-v0.png

q33 – Government Action | v0a – Children in Primary School