v6_bokind – Learning during School Closures

v6_bokind – Learning during School Closures

v5_bokind – School Closing | eva2h – Questionnaire Feedback

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Hoe gaan school en leerkrachten enerzijds en kinderen en ouders anderzijds met elkaar om en hoe is de communicatie met de school van kind tijdens de periode dat de school gesloten is/was? Denkt u hierbij ook aan het uitwisselen van lesmateriaal. Meerdere antwoorden mogelijk

– Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via e-mail uit

– Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden telefonisch

– Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via de post uit

– Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via Social media of Messenger (bv. Whatsapp) uit

– Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal uit via een‘digitaal leren’ platform (forum, speciale software) op de website van de school

– Lesmateriaal moest op school worden opgehaald

– Er was geen communicatie tussen leerkracht(en) en leerling/ouders

– Een andere manier van communicatie/uitwisseling, namelijk:

../../_images/w3-v6_bokind.png

v5_bokind – School Closing | eva2h – Questionnaire Feedback