intro – Introduction

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

Deze maand krijgt u de zesde vragenlijst uit de reeks “Corona-uitbraak in Nederland” over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere vijf vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste vijf vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd. Ook nu weer is het belangrijk dat u meedoet. Tijdens de coronacrisis is inzicht in de actuele ontwikkelingen van groot belang voor de keuzes die beleidsmakers, bedrijven en bijvoorbeeld werkenden gaan maken. En u kunt daarbij helpen.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

../../_images/w6-intro.png

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed