InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

– Ja die diagnose is bij mij gesteld

– Nee

– Het is nog niet zeker

../../_images/w6-InfectionDiagnosed.png

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks