income – Income

income – Income

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expectedincome – Expected Income

Wat was in de afgelopen vier maanden [if (p_aantalhh = 1): uw bruto maandinkomen/ if (p_aantalhh ≠ 1): het gezamenlijke bruto maandinkomen van uw huishouden]? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.
Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro’s) in, dus zonder punten en komma’s.
inkomen in mei:

inkomen in juni:

inkomen in juli:

inkomen in augustus:

../../_images/w5-income.png

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expectedincome – Expected Income