expectedincome – Expected Income

expectedincome – Expected Income

income – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We willen graag weten wat u verwacht dat [if (p_aantalhh = 1): uw bruto jaarinkomen/ if (p_aantalhh ≠ 1): het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden] voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met augustus)

Voor het jaar 2021

Voor het jaar 2022

../../_images/w5-expectedincome.png

income – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today