q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27header_ex – Expectations December among Unemployed | income – Income

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik heb een nieuwe baan gevonden

Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding

Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan

Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan

Iets anders gebeurt

../../_images/w5-q27header_ex_1.png

q27header_ex – Expectations December among Unemployed | income – Income