ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

expectedincome – Expected Income | ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

We willen graag weten wat u verwacht dat het werkloosheidscijfer in Nederland zal zijn. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar. Wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage?

  minder dan 3.0% 3.0% tot 6.0% 6.0% tot 9.0% 9.0% tot 12.0% 12.0% of hoger
2020
2021
2022
../../_images/w5-ExpUnempl_today.png

expectedincome – Expected Income | ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today