expectedincome – Expected Income Next Years

expectedincome – Expected Income Next Years

income – Income Last Three Months | ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenljke bruto jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz. Geeft u aan wat u verwachtte dat het gezamenljke inkomen van uw huishouden zou zijn, vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus. Dus, wat u verwacht dat het gezamenljke inkomen van uw huishouden zou zijn zonder de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast wat u nu verwacht dat in deze jaren dat het inkomen zal Zijn. Geeft u de verwachtingen van het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden met en zonder de uitbraak van het coronavirus.

  Vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus Onder de omstandigheden van dit moment
Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari, februari en maart)


Voor het jaar 2021


Voor het jaar 2022


../../_images/w2-expectedincome.png

income – Income Last Three Months | ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before