income – Income Last Three Months

income – Income Last Three Months

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed | expectedincome – Expected Income Next Years

Wat was in de afgelopen drie maanden het gezamenljke bruto maandinkomen van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz. Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro’s) in, dus zonder punten en komma’s.

inkomen in januari:

inkomen in februari:

inkomen in maart:

../../_images/w2-income.png

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed | expectedincome – Expected Income Next Years