ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

expectedincome – Expected Income Next Years | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We willen graag weten wat u verwachtte dat het werkloosheidscijfer in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar. Eerst vragen we wat u vóórdat er sprak was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat het werkloosheidspercentage zou worden in 2020, 2021 en 2022. Daarna vragen we u wat u nu verwacht dat het werkloosheidspercentage zal worden voor die jaren. Uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

  minder dan 3.0% 3.0% tot 6.0% 6.0% tot 9.0% 9.0% tot 12.0% 12.0% of hoger
2022
2021
2020
../../_images/w2-ExpUnempl_before.png

expectedincome – Expected Income Next Years | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today