ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before | ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before

En wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage onder de omstandigheden van dit moment: (Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.)

  minder dan 3.0% 3.0% tot 6.0% 6.0% tot 9.0% 9.0% tot 12.0% 12.0% of hoger
2020
2021
2022
../../_images/w2-ExpUnempl_today.png

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before | ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before