ExpInfl_before – Expected Inflation Before

ExpInfl_before – Expected Inflation Before

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We willen graag weten wat u verwachtte dat de prijsverandering (verandering van de cosumptieprijzen, inflatie) in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar. Eerst vragen we wat u vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat de inflatie zou worden in 2020, 2021 en 2022. Daarna vragen we u wat u nu verwacht dat de inflatie zal worden voor die jaren. Uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

  minder dan -2% -2% tot 0% 0% tot 2% 2% tot 4% 4% tot 6% 6% of hoger
2020
2021
2022
../../_images/w2-ExpInfl_before.png

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today