ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_before – Expected Inflation Before | StockTrading – Stock Trading

En wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) onder de omstandigheden van dit moment: (De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar.)

  minder dan -2% -2% tot 0% 0% tot 2% 2% tot 4% 4% tot 6% 6% of hoger
2020
2021
2022
../../_images/w2-ExpInfl_today.png

ExpInfl_before – Expected Inflation Before | StockTrading – Stock Trading