ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before | ExpInfl_before – Expected Inflation Before

En wat zijn uw verwachtingen over de economische groei onder de omstandigheden van dit moment: (De economische groei was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar.) Let op, de antwoorden zijn veranderd.

  minder dan -10% -10% tot -5% -5% tot 0% 0% tot 5% 5% tot 10% 10% of hoger
2021
2022
2020
../../_images/w2-ExpEcGrowth_today.png

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before | ExpInfl_before – Expected Inflation Before