q8 – Support Government Policy

q8 – Support Government Policy

support – Thoughts on Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

Onder de omstandigheden op dit moment, bent u het oneens of eens met de volgende (mogelijke) beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus?

  Helemaal mee oneens Oneens Niet oneens en niet eens Eens Helemaal mee eens
Er mogen geen bezoekers komen in verpleeghuizen en bejaardentehuizen
Iedereen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening moet thuis blijven, behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is
Iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) moet thuis blijven, behalve om boodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is
Er moet een avondklok worden ingesteld
De middelbare scholen en het voorgezet onderwijs (o.a. MBO, HBO en universiteiten) moeten dicht
De kinderopvang, buitenschoolse opvang, en alle scholen en universiteiten moeten dicht
../../_images/w6-q8.png

support – Thoughts on Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status