q26 – Expectations March among Employed

q26 – Expectations March among Employed

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in maart voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen

Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)

Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever

Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen

Iets anders gebeurt

../../_images/w6-q26.png

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed