lockdown – Work During Lockdown

lockdown – Work During Lockdown

worked_past_3m – Worked Past Three Months | work_perc – Percentage of Work from Home

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoeveel uur per week werkte u in de volgende perioden op uw werkplek en vanuit huis?

Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij ‘vanuit huis’. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

  Op uw werkplek Vanuit huis
Per week voor het ingaan van de gedeeltelijke lockdown (periode midden september)


Per week na de invoering van de gedeeltelijke lockdown op 13 oktober (periode eind oktober na de herfstvakantie)


Per week na het aanscherpen van de gedeeltelijke lockdown op 4 november (periode midden november)


../../_images/w6-lockdown.png

worked_past_3m – Worked Past Three Months | work_perc – Percentage of Work from Home