inc – Income

inc – Income

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expinc2020 – Expected Income

Wat was in de afgelopen vier maanden [if (p_aantalhh = 1): uw bruto maandinkomen/ if (p_aantalhh ≠ 1): het gezamenlijke bruto maandinkomen van uw huishouden]? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro’s) in, dus zonder punten en komma’s.

inkomen in augustus:

inkomen in september:

inkomen in oktober:

inkomen in november:

../../_images/w6-inc.png

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expinc2020 – Expected Income