ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We willen graag weten wat u verwacht dat de groei van de economie in Nederland zal zijn. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar. Wat zijn uw verwachtingen over de economische groei?

  minder dan -6% -6% tot -4% -4% tot -2% -2% tot 0% 0% tot 2% 2% tot 4% 4% of hoger
2020
2021
2022
../../_images/w6-ExpEcGrowth_today.png

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today