soccont – Social Contacts

soccont – Social Contacts

loneliness – Loneliness | support – Support Government Policy

We willen graag iets weten over de contacten die u de afgelopen zeven dagen hebt gehad, persoonlijk of op afstand (online of telefonisch), en die ten minste vijf minuten duurden.Met hoeveel verschillende personen hebt u zo’n contact gehad in de afgelopen zeven dagen?

persoonlijk

op afstand (telefonisch, online enz.)

../../_images/w4-soccont.png

loneliness – Loneliness | support – Support Government Policy