loneliness – Loneliness

loneliness – Loneliness

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | soccont – Social Contacts

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

  ja min of meer nee
ik ervaar een leegte om me heen
er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen
ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen
er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel
ik mis mensen om me heen
vaak voel ik me in de steek gelaten
../../_images/w4-loneliness.png

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | soccont – Social Contacts