income – Income

income – Income

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay | expectedincome – Expected Income

Wat was in de afgelopen [twee/vijf] maanden [if (p_aantalhh = 1): uw bruto maandinkomen/ if (p_aantalhh ≠ 1): het gezamenlijke bruto maandinkomen van uw huishouden]? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz. Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.Vult u alleen cijfers (hele euro’s) in, dus zonder punten en komma’s.

inkomen in januari:

inkomen in februari:

inkomen in maart:

inkomen in april:

inkomen in mei:

../../_images/w4-income.png

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay | expectedincome – Expected Income