expectedincome – Expected Income

expectedincome – Expected Income

income – Income | v0 – School Aged Children in Household

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Geeft u aan wat u nu verwacht dat in deze jaren het inkomen zal zijn.

  Vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus Onder de omstandigheden van dit moment
Voor dit jaar (dus ook voor de maanden


Voor het jaar 2021


Voor het jaar 2022


../../_images/w4-expectedincome.png

income – Income | v0 – School Aged Children in Household