q16b – TOGS

q16b – TOGS

q16a – NOW | q16c – Tax Deferral

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)? De TOGS is een noodmaatregel om ondernemers te ondersteunen die directe schade ondervinden vanwege het coronavirus. Zij kunnen eenmalig 4000 euro krijgen om hun vaste lasten (bv. huur van een bedrijfspand) te betalen.

– Ja, de aanvraag is toegekend

– Ja, maar de aanvraag is afgewezen

– Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend

– Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen

– Nee, ik denk niet dat het nodig is

– Nee, ik denk niet dat het mogelijk is

– Ik weet het niet

../../_images/w3-q16b.png

q16a – NOW | q16c – Tax Deferral