q16a – NOW

q16a – NOW

work_perc – Working from Home Capacity | q16b – TOGS

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, afgekort de NOW)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

– Ja, de aanvraag is toegekend

– Ja, maar de aanvraag is afgewezen

– Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend

– Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen

– Nee, ik denk niet dat het nodig is

– Nee, ik denk niet dat het mogelijk is

– Ik weet het niet

../../_images/w3-q16a.png

work_perc – Working from Home Capacity | q16b – TOGS