intro – Introduction

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

Deze maand krijgt u de derde vragenlijst uit de reeks “Corona-uitbraak in Nederland” over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere twee vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.Een aantal van de vragen uit de eerste twee vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd, om te kijken of uw situatie twee maanden na de genomen maatregelen is veranderd ten opzichte van toen de maatregelen net waren ingevoerd. Hoewel er voorzichtig positieve signalen zijn, “zijn we er nog lang niet”, meldt premier Rutte. Het blijft daarom belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Naast onderzoek naar gezondheid, en iemands welbevinden, is ook onderzoek naar de economische gevolgen voor werkenden, gepensioneerden en niet-werkenden nodig. Op basis van de situatie nu, zou er voor de toekomst beleid moeten worden gemaakt, zodat bij eventuele volgende uitbraken op de juiste manier kan worden gehandeld.Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

../../_images/w3-intro.png

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed