InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

intro – Introduction | SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja die diagnose is bij mij gesteld Nee Het is nog niet zeker
../../_images/w3-InfectionDiagnosed.png

intro – Introduction | SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection