es4_uitspraken – Activities since March

es4_uitspraken – Activities since March

korting – Amount Expected Pension Cuts | es4_doelen – Reasons for Going Outside

Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende uitspraken. 1 = beslist niet 5 = beslist wel nvt = niet van toepassing Sinds begin maart (of sinds de start van de coronavirus)…

  1 2 3 4 5 nvt
geef ik meer geld aan mijn kinderen en/of kleinkinderen
spaar ik meer
besteed ik meer tijd aan mantelzorg
besteed ik minder tijd aan mantelzorg
heb ik een bezoek aan de huisarts uitgesteld
heb ik een afspraak in het ziekenhuis uitgesteld
heb ik het afhalen van medicijnen uitgesteld
heb ik minder gebruik gemaakt van fysiotherapie
beweeg ik minder
eet ik gezonder
ben ik eenzamer
../../_images/w3-es4_uitspraken.png

korting – Amount Expected Pension Cuts | es4_doelen – Reasons for Going Outside