es4_doelen – Reasons for Going Outside

es4_doelen – Reasons for Going Outside

es4_uitspraken – Activities since March | q28 – Probability of Period With Low Income

Voor welke doelen bent u in de afgelopen twee weken naar buiten geweest?Meerdere antwoorden mogelijk.

– ik ben helemaal niet buiten geweest

– ik ben alleen buiten geweest in mijn eigen buitenruimte (tuin, balkon enz.)

– voor het doen van noodzakelijke boodschappen

– voor het doen van overige inkopen

– voor het maken van een ommetje

– voor sociale contacten (bv. bezoek aan vrienden, kennissen, familie)

– voor het verlenen van mantelzorg

– voor het doen van vrijwilligerswerk

– omdat er dringende medische zorg nodig was

– anders, namelijk…

../../_images/w3-es4_doelen.png

es4_uitspraken – Activities since March | q28 – Probability of Period With Low Income