intro – Intro

intro – Intro

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

Deze maand krijgt u opnieuw een vragenlijst over het coronavirus. Afgelopen maand is de vragenlijst over het coronavirus door ruim 5400 panelleden ingevuld. En dat is heel fijn, want zo krijgen onderzoekers een goed beeld van hoe in Nederland met de uitbraak wordt Omgegaan. Premier Rutte zei het al: dit raakt ons allemaal en is een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd. Het is daarom belangrijk dat er veel onderzoek wordt gedaan. Deze keer hebben we onder andere vragen over hoe u zich voelt, over eventueel rooken drinkgedrag, en stellen we een aantal vragen opnieuw. Dat doen we om te kijken of er iets is veranderd in uw situatie of uw mening. U krijgt ook vragen over hoe u dacht over een aantal financiële zaken voordat het virus uitbrak en hoe u daar nu over denkt. In de komende periode krijgt u nog enkele vragenlijsten over het coronavirus.

../../_images/w2-intro.png

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed