InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

intro – Intro | SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja die diagnose is bij mij gesteld Nee Het is nog niet zeker
../../_images/w2-InfectionDiagnosed.png

intro – Intro | SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection