eva2h – Liked Questionnaire

eva2h – Liked Questionnaire

q31 – Concerns | opm – Comments on Questionnaire

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

  1 = beslist niet 2 3 4 5 = beslist wel
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?
Vond u de vragen duidelijk?
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?
Vond u het onderwerp interessant?
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?
../../_images/w2-eva2h.png

q31 – Concerns | opm – Comments on Questionnaire