q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q1header – Subjective Risks | support – Support Government Policy

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de afgelopen maand. Geeft u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft. De afgelopen maand..

  Nooit Zelden Soms Vaak Meestal Voortdurend
was ik erg zenuwachtig
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken
voelde ik me kalm en rustig
voelde ik me neerslachtig en somber
voelde ik me gelukkig
../../_images/w5-q30hd_maand.png

q1header – Subjective Risks | support – Support Government Policy