InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

Ja die diagnose is bij mij gesteld Nee Het is nog niet zeker
../../_images/w5-InfectionDiagnosed.png

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks