ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

Routing to the question depends on answer in: w5d-nan

We willen graag weten wat u verwacht dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zal zijn. De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar. Wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen)?

  minder dan -2% -2% tot 0% 0% tot 2% 2% tot 4% 4% tot 6% 6% of hoger
2020
2021
2022
../../_images/w5-ExpInfl_today.png

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today