ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

NotLooking – Reasons No Job Search | ws060 – Reasons Looking for New Job

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Om wat voor reden(en) zoekt u geen baan? Meerdere antwoorden mogelijk.

– Ik volg een opleiding/studie

– Ik doe het huishouden/zorg voor gezin

– Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt

– Ik rentenier

– Ik ben met (vervroegd) pensioen

– Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden vanwege de invloed van het coronavirus op de economie

– Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden om andere redenen

– Door het coronavirus is het niet veilig voor mij om te werken

– Een andere reden, namelijk…

../../_images/w4-ws059.png

NotLooking – Reasons No Job Search | ws060 – Reasons Looking for New Job