v3_vokind – Reasons no Kindergarden Attendance

v3_vokind – Reasons no Kindergarden Attendance

v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

Routing to the question depends on answer in: v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

Waarom ging kind niet naar het kinderdagverblijf of naar de gastouder? Meerdere antwoorden mogelijk.

– Kind was ziek

– Ik ben bang dat kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt

– Ik ben bang dat doordat kind naar de opvang of gastouder gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt

– Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven

– de buitenschoolse opvang is nog niet open, we kunnen nog niet terecht bij de gastouder

– er is geen plek op de kinderdagopvang of bij de gastouder

– we maken voor kind geen gebruik van het kinderdagverblijf of een gastouder

– anders, namelijk…

../../_images/w4-v3_vokind.png

v2_vokind – Times Attendance Kindergarden