avoid – Avoid Activities

avoid – Avoid Activities

support – Support Government Policy | duration – Expected Duration Restrictions

1 = Ik deed dit niet voor de uitbraak en zal dat nu ook niet doen 2 = Ik deed dit eerder wel, maar zal dat nu zeker niet doen 3 = Ik doe het, maar veel minder vaak dan voor de uitbraak 4 = Ik doe het, maar een beetje minder vaak dan voor de uitbraak 5 = Ik doe het net zo vaak als voor de uitbraak 6 = Ik doe het vaker dan voor de uitbraak

  1 2 3 4 5 6
… Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, naar een café of restaurant?
… Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten ondernemen, zoals naar de bioscoop, het theater of een museum gaan?
… Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, het openbaar vervoer gebruiken?
… Zou u, als de coronamaatregelen dit niet onmogelijk maakten, naar de sportschool gaan of binnen sporten?
../../_images/w4-avoid.png

support – Support Government Policy | duration – Expected Duration Restrictions