q26 – Expectations August among Employed

q26 – Expectations August among Employed

pens_later – Reasons for Later Retirement | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in augustus voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen

k behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)

Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever

Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen

Iets anders gebeurt

../../_images/w3-q26.png

pens_later – Reasons for Later Retirement | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed