pens_gekort – Expected Pension Cuts

pens_gekort – Expected Pension Cuts

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed | korting – Amount Expected Pension Cuts

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot schat u de kans dat de pensioenen volgend jaar gekort worden? Een pensioenfonds moet genoeg vermogen hebben om de uitkeringen van de deelnemers nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de financiële situatie van je pensioenfonds slecht is, kan het zijn dat je pensioen omlaag gaat en wordt je pensioen dus gekort.

Nul Zeer klein Klein Niet klein niet groot Groot Zeer groot Zeker
../../_images/w3-pens_gekort.png

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed | korting – Amount Expected Pension Cuts