q22 – Young Children in Household

q22 – Young Children in Household

soccompt – Change Contacts | q23 – Childcare Adjustments

Hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar zijn er in uw huishouden?

../../_images/w2-q22.png

soccompt – Change Contacts | q23 – Childcare Adjustments