q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection | q7 – Expected Duration of Restrictions

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen in de komende drie maanden Gebeuren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega’s) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

../../_images/w2-q1header.png

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection | q7 – Expected Duration of Restrictions