q13 – Work Status Beginning of March

q13 – Work Status Beginning of March

q23 – Childcare Adjustments | q14 – Working Hours

Welke van de volgende opties beschrijft voor begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) uw situatie het best? Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

k verrichtte betaald werk in loondienst ( full-time of part-time) Ik was zelfstandig ondernemer Ik was werkloos en was op zoek naar werk Ik was (vervroegd) gepensioneerd Ik ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en was niet op zoek naar werk Ik was leerling / student / stagiair en kreeg alleen een onkostenvergoeding Ik deed het huishouden
../../_images/w2-q13.png

q23 – Childcare Adjustments | q14 – Working Hours